Dyrekcja

Profesor Stanisław Tadeusz Janeczko studiował w latach 1973-1978 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniony Nagrodą im. Smoluchowskiego dla najlepszych studentów. Uzyskał dyplom magistra z wyróżnieniem. W 1997 roku uzyskał tytułu oraz stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej.

W ramach swojej drogi zawodowej pełnił następujące funkcje: Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, Kierownika Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości w Politechnice Warszawskiej, Członka Komisji Senackich oraz Członka Senatu Politechniki Warszawskiej, Dyrektora Naczelnego Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk oraz Dyrektora Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha.

Opublikował ponad 80 oryginalnych prac badawczych w czasopismach międzynarodowych. Osiągnięcia naukowe dotyczą głównie teorii osobliwości, geometrii i topologii różniczkowej, geometrii symplektycznej oraz matematycznej fizyki. Został nagrodzony: trzykrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, sześciokrotnie Nagrodą Rektora PW oraz Nagrodą im Stanisława Ważewskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Politechniki Warszawskiej, Medalem Wykładu im. Władysława Orlicza, Medalem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Medalem 50-lecia Kształcenia Organizatorów Przemysłu.