Misja

Podstawowe zadania CSZ

  • Obsługa organizacyjna i koordynacja międzywydziałowych projektów dydaktycznych uczelni, w tym organizacja zajęć i egzaminów.
  • Inicjowanie działań jednostek organizacyjnych uczelni, dotyczących międzykierunkowych i rozszerzających programów kształcenia na studiach II i III stopnia.
  • Prowadzenie Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych i Konwersatorium Uczelnianego.
  • Organizowanie i prowadzenie kształcenia podstawowego i specjalistycznego, współgrającego z badaniami w kierunkach priorytetowych.
  • Prowadzenie projektów i grantów badawczych współfinansowanych przez instytucje pozauczelnianie oraz innych prac (statutowych, własnych, rozwojowych) związanych z działalnością Centrum.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora PW, związanych z rozwojem zaawansowanych form kształcenia i badań.