Nagrody/Wyróżnienia/Osiągniecia

CSZ Miejscem Odkrywania Talentów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, ze specjalną rekomendacją Minister Katarzyny Hall, przyznało Centrum Studiów Zaawansowanych w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczyniła się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Medal Politechniki Warszawskiej dla profesora Stanisława Janeczko, Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych.

1 października 2009 r. profesor dr hab. Stanisław Janeczko otrzymał z rąk Rektora PW profesora Włodzimierza Kurnika prestiżowe wyróżnienie - Medal Politechniki Warszawskiej.

Nagroda dla PW w konkursie „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”

Z dumą informujemy, że Politechnika Warszawska otrzymała trzecią nagrodę w I edycji konkursu „Najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 grudnia 2008 roku podczas IX Krajowego Zjazdu Doktorantów, który został zorganizowany na Zamku Lubelskim.