CSZ Miejscem Odkrywania Talentów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, ze specjalną rekomendacją Minister Katarzyny Hall, przyznało Centrum Studiów Zaawansowanych w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczyniła się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

To szczególne wyróżnienie wiąże się z umieszczeniem Centrum na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów, jako wybitnej instytucji promującej szerzenie wiedzy wśród młodych ludzi i pomagającej w osiąganiu przez nich sukcesów naukowych.

Dedykowane młodzieży gimnazjalnej i licealnej spotkania z cyklu Wykłady popularne oraz kółka matematyczne, organizowane przez CSZ  kilka razy w semestrze, cieszą się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Więcej informacji w dziale Dla uczniów i studentów lat I-III.