Rada Programowa

Merytoryczną opiekę nad działaniami Centrum sprawuje Rada Programowa, której członkowie reprezentują różne dyscypliny naukowe i realizują nowatorskie projekty badawcze.

  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko (Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych) - przewodniczący;
  • prof. dr hab. Jerzy Axer (Wydział "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski);
  • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska - Macukow (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego);
  • dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego);
  • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki);
  • prof. dr hab. Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN);
  • prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki);
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki);
  • prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
  • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
  • prof. dr hab. Joanna Pijanowska (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego);
  • prof. dr hab. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu);
  • prof. Kazimierz Stępień (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego);
  • dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
  • przedstawiciel Rady Doktorantów PW.

  Decyzja nr 193/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 września 2020r.

Rada Programowa (pdf, 301,47 kB)
Rada Programowa 2 (pdf, 177,28 kB)
Rada Programowa_3 (pdf, 225,62 kB)
Rada Programowa 4 (pdf, 270,99 kB)