Wystawy w CSZ PW

Centrum Studiów Zaawansowanych za główny cel stawia sobie podnoszenie jakości kształcenia oraz prowadzonych badań na Politechnice Warszawskiej. Na drodze do osiągnięcia tego celu nie ogranicza się jednak do utartych i szablonowych działań związanych z funkcjonowaniem Uczelni. Dlatego też, w ofercie Centrum obok wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań z wybitnymi naukowcami i oferty stypendialnej, odnaleźć można również sztukę. Wystawy organizowane przez Centrum są poszukiwaniem nauki w sztuce - sztuki w nauce oraz pokazywaniem połączeń miedzy nimi. Spotkania towarzyszące wystawom prezentowanym we wnętrzach Centrum sprzyjają przekraczaniu pewnych granic i przenikaniu pomiędzy światem naukowym a wizją artystyczną. 

Warszawa-Berlin malarstwo akwarelowe

22 czerwca 2015 roku odbył się wernisaż Joanny Pętkowskiej, doktorantki Wydziału Architektury PW oraz stypendystki Centrum. Wystawa zestawia akwarele i rysunki powstałe w plenerze podczas pobytu stypendialnego artystki w Berlinie w 2014 roku oraz akwarele ukazujące Warszawę, jej rodzinne miasto.

Joanna Pętkowska jest absolwentką studiów magisterskich, a obecnie doktorantką na Wydziale Architektury PW. Za dyplom magisterski została nagrodzona w międzynarodowym konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Poza studiami doktoranckimi, prowadzi zajęcia z rysunku odręcznego w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW. W 2014 roku została laureatką konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW. W ramach przyznanego finansowania przez dziewięć miesięcy realizowała na Technische Universität Berlin program badań dotyczących doktoratu, a także prowadziła zajęcia dydaktyczne. Nauczaniem rysunku architektonicznego i malarstwa akwarelowego zajmuje się od 8 lat, a jej działania w tym zakresie wykraczają również poza Wydział Architektury. Jest współzałożycielką Szkoły Rysunku „Lineare”, prowadzi zajęcia z rysunku architektonicznego w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „Bednarska” oraz lekcje indywidualne. Ponadto zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich i należy do jego komitetu założycielskiego. Bierze udział w licznych plenerach malarskich oraz wystawach w kraju i za granicą.

Media o wystawie.

*artykuł prasowy*

Fifty-three stages of the Tokaido

W sierpniu 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac Utagawa (Andō) Hiroshige z cyklu Fifty-three stages of the Tōkaidō (1833-1834). Wydruki prac artysty są prezentem od profesora Takuo Fukudy z Nihon University w Tokyo.

Andō Hiroshige 安藤広重, zwany także Utagawa Hiroshige 歌川広重 (1797-1858) to jeden z najbardziej znanych japońskich malarzy, grafików i twórców ukiyo-e. Przydomek Hiroshige przyjął w 1811 r., gdy rozpoczął naukę w pracowni Toyohiro Utagawy. Z tego powodu mógł używać nazwy szkoły Utagawa zamiast własnego nazwiska. Hiroshige wykonywał większość swoich prac w technice drzeworytu. Początkowo tworzył portrety, przedstawiające głównie aktorów i kobiety, ale w późniejszych latach stał się sławny dzięki pejzażom i obrazom natury. Wykonał tysiące kompozycji przedstawiających kwiaty i ptaki, ale także Edo, miasta i drogi. Do najsłynniejszych należą np. serie: Sto znanych miejsc w Edo (przyjmowane za wyjątkowe osiągnięcie szkoły ukiyo-e) i Pięćdziesiąt trzy stacje na gościńcu Tōkaidō. Była to droga wzdłuż wybrzeża, na której znajdowały się 53 stacje rządowe - zaczynała się w Nihonbashi w Edo (dzisiejsze Tokio) i kończyła w Sanjō Ōhashi w Kioto.

Twórczość Utagawa Hiroshige stała się inspiracją m.in. dla artystów Udo Kallera, Vincenta van Gogha, Jamesa McNeilla Whistlera, Paula Cézanne'a, Henri de Toulouse-Lautreca, Paula Gauguina i innych twórców impresjonizmu. Część jego dzieł znajduje się w Muzeum Miedzi w Legnicy. Kolekcjonerem jego drzeworytów był m.in. Feliks Jasieński - zebrał ich około 2000. Wiele z nich jest prezentowanych w krakowskim muzeum „Manggha”. Wielbicielką twórczości Hiroshige była Wisława Szymborska, która poświęciła mu wiersz z tomu Ludzie na moście.

Źródło: Wikipedia

Infinity

Z okazji obchodów 10-lecia Konwersatorium Politechniki Warszawskiej, w listopadzie 2012 r., została otwarta wystawa fraktali pt. Infinity. Autorami unikatowych prac są studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW - Marta Bukat i Michał Bohn.

Złoty podział

W 2011 roku, dzięki uprzejmości dr. Janusza Kapusty, w Centrum Studiów Zaawansowanych można było obejrzeć wystawę jego prac zatytułowaną Złoty podział.

Twórczość dr. Janusza Kapusty obejmuje zarówno grafikę, plakat, rysunek prasowy, opracowania graficzne, ilustracje książkową, jak i scenografię teatralną oraz malarstwo. Jeszcze w latach studenckich publikował swoje rysunki m. in. w „Szpilkach”, „Radarze”, „ITD”, „Forum”, „Literaturze” oraz w prasie francuskiej i niemieckiej. Jest laureatem 30 krajowych i zagranicznych nagród artystycznych m. in. “Złotych” i “Srebrnych Szpilek” za najlepszy rysunek satyryczny.

W 1981 roku Janusz Kapusta zamieszkał w Nowym Jorku. Od tego czasu jego prace ukazują się m. in. w „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „Graphis”, „Print”, „Business Week”.

Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu muzeów i galerii na świecie m. in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum of Modern Art w San Francisco, IBM Collection, Muzeum Sztuki w Łodzi. Janusz Kapusta miał wiele wystaw indywidualnych i brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest autorem bibliofilskiego wydania “Zniewolonego umysłu” Czesława Milosza (The Limited Edition Club, Nowy Jork 1983).

W 2000 roku artysta odkrył nowe nieznane wcześniej zasady złotego podziału i prezentował je na matematycznych konferencjach na amerykańskich i polskich uniwersytetach.

IMAGINARY - oczami matematyki

W dniach 30 maja - 10 czerwca 2011 r. na Politechnice Warszawskiej gościła niemiecka wystawa matematyczna Imaginary - oczami matematyki. Wizyta współorganizowana przez Instytut Badań Matematycznych w Oberwolfach i Centrum Studiów Zaawansowanych PW odbyła się w ramach polsko-niemieckiego festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa Sąsiedzi 2.0, zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Instytut Goethego z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Ekspozycja powstała z okazji ogłoszenia w Niemczech roku 2008 Rokiem Matematyki; od tego czasu została zaprezentowana w wielu krajach, łącznie w ponad 30 miastach. W Polsce wystawę można było oglądać na dwóch polskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Celem wystawy Imaginary jest ukazanie piękna trójwymiarowych obiektów matematycznych poprzez atrakcyjny sposób ich prezentacji, kolorowe wizualizacje oraz interaktywne instalacje a zarazem przystępne przybliżenie zwiedzającym podstaw teoretycznych prezentowanych obiektów.

Na wystawę składało się 40 plansz z barwnymi obrazami, przedstawiającymi głównie powierzchnie algebraiczne, a także dwa stanowiska interaktywne. Przy jednym z nich odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z grą jreality, która w barwnej formie pokazuje kilka ważnych powierzchni matematycznych. Przy drugim stanowisku można było bawić się i eksperymentować z programem Surfer, pozwalającym między innymi zaprogramować, a następnie pokolorować, obracać i oglądać z rożnych stron samodzielnie stworzone powierzchnie matematyczne.

Wiele z wykorzystanych na wystawie obrazów oraz prezentowane programy interaktywne dostępne są na stronie http://www.imaginary-exhibition.com.