IMAGINARY - oczami matematyki

W dniach 30 maja - 10 czerwca 2011 r. na Politechnice Warszawskiej gościła niemiecka wystawa matematyczna Imaginary - oczami matematyki. Wizyta współorganizowana przez Instytut Badań Matematycznych w Oberwolfach i Centrum Studiów Zaawansowanych PW odbyła się w ramach polsko-niemieckiego festiwalu nowoczesnego sąsiedztwa Sąsiedzi 2.0, zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Instytut Goethego z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Ekspozycja powstała z okazji ogłoszenia w Niemczech roku 2008 Rokiem Matematyki; od tego czasu została zaprezentowana w wielu krajach, łącznie w ponad 30 miastach. W Polsce wystawę można było oglądać na dwóch polskich uczelniach: Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Celem wystawy Imaginary jest ukazanie piękna trójwymiarowych obiektów matematycznych poprzez atrakcyjny sposób ich prezentacji, kolorowe wizualizacje oraz interaktywne instalacje a zarazem przystępne przybliżenie zwiedzającym podstaw teoretycznych prezentowanych obiektów.

Na wystawę składało się 40 plansz z barwnymi obrazami, przedstawiającymi głównie powierzchnie algebraiczne, a także dwa stanowiska interaktywne. Przy jednym z nich odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z grą jreality, która w barwnej formie pokazuje kilka ważnych powierzchni matematycznych. Przy drugim stanowisku można było bawić się i eksperymentować z programem Surfer, pozwalającym między innymi zaprogramować, a następnie pokolorować, obracać i oglądać z rożnych stron samodzielnie stworzone powierzchnie matematyczne.

Wiele z wykorzystanych na wystawie obrazów oraz prezentowane programy interaktywne dostępne są na stronie http://www.imaginary-exhibition.com.