Kontakt

Biuro

Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Biuro mieści się w sali 152 w Gmachu Głównym PW.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 9:15-16:00.

BIURO GŁÓWNE tel. +48 22 234 60 03

tel./fax +48 22 234 6002
e-mail: csz[at]pw.edu.pl

Biuro, Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych, Konwersatorium PW
tel. +48 22 234 6003
e-mail: Ilona.Sadowska[at]pw.edu.pl

Wydawnictwa, grafika
tel./fax +48 22 234 6002
e-mail: Malgorzata.Zielinska@pw.edu.pl

Projekty dydaktyczne, granty
tel. +48 22 234 6002
e-mail: Wanda.Borkowska@pw.edu.pl

Finanse i księgowość
tel. +48 22 234 6003
e-mail: j.dziewanska@mini.pw.edu.pl

Biuro CSZ
tel. +48 22 234 6003
e-mail: Jowita.Krakowiecka@pw.edu.pl