Medal Politechniki Warszawskiej dla profesora Stanisława Janeczko, Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych.

1 października 2009 r. profesor dr hab. Stanisław Janeczko otrzymał z rąk Rektora PW profesora Włodzimierza Kurnika prestiżowe wyróżnienie - Medal Politechniki Warszawskiej.

W postanowieniu Kapituły Medalu  podkreślono szczególną troskę  Profesora Janeczko o nowoczesne formy działania, a także o wartości humanistyczne i społeczne w życiu uczelni.

Medal Politechniki Warszawskiej wręczany jest od 1998 roku, za wybitne zasługi dla Uczelni.