Zapowiedź II konkursu na GRANTY DYDAKTYCZNE w PW

Przygotowujemy kolejny konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Wkrótce zamieścimy szczegółowe zasady II edycji programu, ale już teraz chcemy Państwa zachęcić do zapoznania się z możliwościami finansowania oraz oczekiwaniami jakie stawiamy całemu programowi.

W edycji II przewidziane są następujące możliwości finansowania:

  • uruchomienie nowych programów studiów (kierunków i specjalności), w szczególności powiązanych tematycznie z POB oraz realizowanych w interdyscyplinarnej formule międzywydziałowej lub międzyuczelnianej;
  • opracowanie i zastosowanie w praktyce innowacyjnych metod kształcenia opartych na pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów projektowych;
  • realizacja zajęć dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności na studiach II stopnia;
  • rozwój infrastruktury przez wprowadzenie unikalnych urządzeń dla potrzeb realizacji nowych zajęć dydaktycznych;
  • wspomaganie mobilności studentów, w tym krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych, dla potrzeb nowo tworzonych zajęć, również w ramach działań pilotażowych programu ENHANCE;
  • realizacja zajęć dydaktycznych w PW przez nauczycieli zapraszanych z zagranicy.

Oczekiwania stawiane grantom:

  • innowacyjność programów studiów i metod kształcenia;
  • interdyscyplinarne treści programowe zajęć dydaktycznych;
  • integracja dydaktycznej współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej;
  • aktywizacja udziału studentów w zajęciach dydaktycznych.

Szczegóły wkrótce.