Sympozjum "Przekraczanie granic struktur sieciowych", 28-30.06.2019

W dniach 28-30.06.2019 w Sandomierzu odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych "Przekraczanie granic struktur sieciowych".

Sympozjum poświęcone było tematyce bezpieczeństwa w sieci, najnowszym osiągnięciom w tej dziedzinie, możliwości uczenia się maszyn, wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w praktyce oraz współczesnych naukach technicznych. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące możliwości i nadziei, ale również obaw i zagrożeń, a także etycznych dylematów związanych z obecnym dynamicznym rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji oraz perspektyw rozwoju tych dziedzin.

Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych, których częścią jest to sympozjum, są uzupełnieniem oferty dydaktycznej Centrum. Ich podstawowym celem jest przełamanie barier utrudniających integrację ludzi nauki, wynikających z podziałów strukturalnych i pokoleniowych. Organizowane w ten sposób spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy naukowo–badawczej między uczestnikami reprezentującymi często różne dziedziny nauki i etapy kariery naukowej. Inspirujące dyskusje, które towarzyszą warsztatom, przyczyniają się natomiast do poszerzenia horyzontów naukowych specjalistów biorących udział w spotkaniu i mogą być początkiem współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą sympozjum :

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.