Sympozjum „Analiza geometryczna i zastosowania”, Będlewo, 14-17.11.2019

W dniach 14-17.11.2019 w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie odbyło się sympozjum pt. „Analiza geometryczna i zastosowania”.

Sympozjum zorganizowane zostało przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW, pod auspicjami komitetu naukowego w składzie: prof. Wojciech Domitrz - Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW; prof. Stanisław Janeczko - Dyrektor CSZ PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW; prof. Wojciech Kucharz - Instytut Matematyki Uniwersytet Jagielloński; prof. Marek Kuś - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW; prof. Piotr Przybyłowicz - Zastępca Dyrektora CSZ PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem oraz tematyką sympozjum :

Harmonogram sympozjum

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.