Sympozjum „Złożoność struktur i samoorganizacja materii”,17-19.11.2017, Sterdyń

W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych pt. „Złożoność struktur i samoorganizacja materii”.

Sympozjum, zorganizowane przez dyrektora CSZ prof. Stanisława Janeczko, prof. Mirosława Karpierza, dziekana Wydziału Fizyki PW oraz prof. Marka Trippenbacha (Wydział Fizyki PW) oparte było na interakcji nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, w formie odczytów profesorów i młodych naukowców oraz dyskusji panelowych, mających na celu zdefiniowanie i stworzenie wspólnych platform do współpracy interdyscyplinarnej. Wśród licznego grona uczestników, reprezentujących Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski oraz „Artes Liberales” UW, udział wzięli m.in.: prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), prof. Andrzej Nowak, UW; prof. Jan Słyk, PW; prof. Marek Konarzewski, UW.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.

Nauki humanistyczne i ścisłe jawią się nam jako dwa bardzo odrębne światy, chociaż oba fascynujące, to jednak wzajemnie nieprzenikalne. Rządzą się one innymi prawami, stosują inne metody badawcze, inne kryteria, inne wartości. Jednak w czasach współczesnych tradycyjny podział dziedzin naukowych zaczyna się powoli zacierać, a najbardziej fascynujące odkrycia pojawiają się na styku różnych dyscyplin. Już w przeszłości pojawiały się okresy w historii rozwoju cywilizacji, w których bezprecedensowy rozwój odbywał się dzięki przekraczaniu tradycyjnych granic.  Było tak w starożytnych Atenach, w Chinach za czasów panowania dynastii Song i w renesansowej Florencji, w Wiedniu za czasów Mozarta i Freuda, w Edynburgu z okresu oświecenia i w Kalkucie przełomu wieków. Może zatem warto rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem? Sympozjum postawiło sobie właśnie taki cel. Spotkali się na nim fizycy, biolodzy, matematycy i humaniści aby dyskutować o wspólnych obszarach zainteresowań naukowych, definiowaniu przekrywających się celów badawczych i tworzeniu wspólnych platform do współpracy interdyscyplinarnej.

publikacja 27.11.2017