Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Pl. Politechniki 1, p. 152