Centrum Studiów Zaawansowanych

pok. 152-154 Gmachu Głównego PW