Centrum Studiów Zaawansowanych

pok. 152-154, Gmach Główny PW