Dwunastościan Centrum Studiów Zaawansowanych

Dwunastościan Centrum Studiów Zaawansowanych - z krainy Flatlandii do kolejnego wymiaru...

Dwunastościan Centrum Studiów Zaawansowanych, którego inspiracją był projekt Hugo Steinhausa zawarty w książce „Kalejdoskop matematyczny”, wydanej  w 1938 roku we Lwowie, od 2019 roku jest wizytówką, promującą działalność Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Swoim kształtem nawiązuje do logo Centrum, a także do kryształowej statuetki reprezentującej Wyróżnienie CSZ Kosmos Pitagorasa.

Każda zewnętrzna powierzchnia pięciokąta foremnego, będącego jedną ze ścian bryły, przedstawia jedną z wielu rodzajów aktywności CSZ, natomiast wewnętrzne powierzchnie mają walor edukacyjny – prezentują bryły platońskie i ich symbolikę.

„Samopowstający” dwunastościan oparty jest na siatce dwunastościanu foremnego, rozdzielonej na dwie, będące swoim lustrzanym odbiciem części. Aby uzyskać bryłę, należy obie części siatki ułożyć jedna na drugą, jedną z części obrócić względem drugiej wokół środka symetrii o 36 stopni, zewnętrzne krawędzie obu części spiąć w odpowiedni sposób gumką, i pozostawić tę „konstrukcję” bez ingerencji własnej, pozwalając działać siłom fizyki - w ten sposób w ułamku sekundy z płaskich figur powstaje trójwymiarowa bryła dwunastościanu foremnego.

Samopowstający dwunastościan symbolizuje wartości, jakie reprezentuje i promuje poprzez swoją działalność Centrum Studiów Zaawansowanych – energię twórczą, dążenie do rozwoju i doskonałości oraz nieograniczoną kreatywność.